Anhöriganställning:

Du  som beviljats bistånd för hemtjänst kan ansöka om att en anhörig eller närstående utför hemtjänstinsatsen. Kontakta oss så ordnar vi resten.

         GRATIS hälsokontroll: 

Det som gör oss unika är att vi bryr oss om er hälsa och därför erbjuder vi dig enklare hälsokontroll GRATIS en gång i månad som utförs av våra legitimerade sjuksköterskor

Copyright ® 2003 CompanyName.com

Vi är ett företag som utför hemtjänst och  bemanning  inom vården.

Vår verksamhet bygger på en personlig och nära relation till våra kunder och personer i kundens omgivning. Vi vill bygga upp långsiktiga relationer och ett ömsesidigt förtroende med våra kunder. Genom erfaren och kompetent personal utför vi omsorg som präglas av omtanke och närhet. Vi vill förmedla en känsla av integritet, trygghet, inflytande samt självbestämmande!

Vår utgångspunkt är alltid kunden och kundens individuella behov av vård, omsorg, stöd och service. Vårt sätt att arbeta utgår från att bygga upp arbetsrutiner och system kring den enskilde kunden och är helt individuellt anpassade.

VÄLKOMMEN TILL RAKELS VÅRD OMSORG