Anhöriganställning:

Du  som beviljats bistånd för hemtjänst kan ansöka om att en anhörig eller närstående utför hemtjänstinsatsen. Kontakta oss så ordnar vi resten.

         GRATIS hälsokontroll: 

GRATIS  hälsokontroll: 

Anhöriganställning:

Du  som beviljats bistånd för hemtjänst kan ansöka om att en anhörig eller närstående utför hemtjänstinsatsen. Kontakta oss så ordnar vi resten.

Det som gör oss unika är att vi bryr oss om er hälsa och därför erbjuder vi dig enklare hälsokontroll GRATIS en gång i månad som utförs av våra legitimerade sjuksköterskor

Det som gör oss unika är att vi bryr oss om er hälsa och därför erbjuder vi dig enklare hälsokontroll GRATIS en gång i månad som utförs av våra legitimerade sjuksköterskor

HEMTJÄNST

BEMANNING 

 

 

  SERVICE 

Copyright ® 2003 CompanyName.com

Copyright ® 2003 CompanyName.com

Vi utför alla biståndsbedömda omvårdnads och serviceinsatser som biståndshandläggaren beviljar. Med hänsyn till de hjälpbehov du har, kan du här få en helhetslösning på detta. Vi ger till de äldre våra flexibla tjänster för att de ska kunna fortsätta bo i det egna hemmet, samt känna sig trygga och ha ett bra välbefinnande.

Vår personal har en gedigen kunskap och erfarenhet inom äldreomsorgen. Dina behov och din trygghet är viktiga för oss. Vi erbjuder dig en kontaktperson. Omsorgsinsatserna utformas i samråd med dig för att vi ska kunna erbjuda hög kvalitet. Du och din kontaktperson planerar insatserna utifrån dina behov och önskemål i en så kallad genomförandeplan.

Rakels VOP hemtjänst har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med hemtjänst i kunders hem. Kunskaper om olika kulturer och språk förutom svenskan ser vi som en merit hos vår personal.

VÄLKOMMEN TILL RAKELS VÅRD OMSORG

VÄLKOMMEN TILL RAKELS VÅRD OMSORG